Arvonnan säännöt

1. Järjestäjä

Arvonnan järjestää Pyhä Luosto Matkailu Oy. Arvonta, ja mikään sen osista ei ole Metan järjestämä, sponsoroima, suosittelema tai hallinnoima, eikä se liity mitenkään Metaan. Sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan Metan käyttöehtoja ja sääntöjä.

2. Osallistuminen

Kampanja alkaa 28.2.2024 ja päättyy 7.3.2024 klo 12.00. Voit osallistua kampanjaan kommentoimalla Facebookin arvontajulkaisuun, mikä on sinulle kaikkein tärkein valintakriteeri majoituskohteen valinnassa. Arvontaan osallistuminen ei edellytä ostamista.

Kampanjaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat, 18 vuotta täyttäneet luonnolliset henkilöt, lukuun ottamatta Pyhä-Luosto Matkailu Oy:n henkilökuntaa. Arvontaan voi osallistua vain kerran. Pyhä Luosto Matkailu ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.

3. Palkinnot ja niistä ilmoittaminen

Kaikkien osallistuneiden kesken arvotaan 1 kpl 150€ arvoinen majoituslahjakortti, jonka voi käyttää 8.-30.4.2024. Arvomme ja julkistamme voittajan 8.3.2024. Pyhä-Luosto Matkailulla on oikeus julkaista voittajan nimi Facebook-sivullaan.

Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti Messenger-viestillä tai kommentoimalla osallistumiskommentia. Jos voittajan viesti-toiminto ei ole käytössä, voittaja ilmoitetaan julkaisun kommenttikentässä. Mikäli voittaja ei vastaa yhteydenottoon 7 päivän kuluessa, meillä on oikeus mitätöidä voitto ja arpoa uusi voittaja.

Palkinto toimitetaan voittajalle sähköpostitse järjestäjän toimesta eikä sitä voi muuttaa rahaksi. Mikäli palkintoilmoitusta tai palkintoa ei meistä riippumattomasta syystä voida toimittaa voittajalle, meillä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi siirtää toiselle henkilölle.

4. Oikeudet

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle.

5. Järjestäjän vastuu

Pyhä-Luosto Matkailu Oy vastaa kampanjaan liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta. Emme vastaa vahingosta, joka aiheutuu osallistumisesta arvontaan, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.

6. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus

Pyhä-Luosto Matkailu Oy käsittelee osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkinnon luovuttamiseksi. Osallistumalla arvontaan osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää nimeään kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa Facebookissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.

7. Sääntöjen muuttaminen

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

8. Muut ehdot

Jos kampanjaan osallistujaa on syytä epäillä vilpistä, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen. Pyhä-Luosto Matkailu pidättää oikeuden tehdä muutoksia kampanjaan, sen palkintoihin, ajankohtaan, saatavuuteen ja sääntöihin. Ilmoitamme muutoksista Facebookissa ja tällä sivulla.